Prof. Dr. Tayfun Aybek

Prof. Dr. Tayfun Aybek
Nişdarîya dil û rih


Li ser min

Prof. Dr. Tayfun Aybek was born on the 6th of November, 1967 in Eskişehir, Turkey. He was graduated from Cerrahpaşa Medical Faculty in 1990. He specialized in Cardiovascular Surgery and became an associate professor at Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt, Germany. Currently, he is the head of the Cardiovascular Department of TOBB ETU University in Ankara, Turkey. Curriculum Vitae

Nivîsar an u diyarde

Nivîsar,bûyer û ceribandinan de légerîn


Patient from Nord Iraq

6255 car a hat zindîkirin

Stent an Bypass

Di nava rehên dil(qelp) de, bi vekirina rehên girtî borîyên lajwerd yên biderman û bê derman hene. Bi rêya rahnan û milan li nav rehên dilî tê cihkirin. Di vê gavê de piranî ne hewce ye ku narkoz bidine nexweşi.

14383 car a hat zindîkirin

Birînên Biçûk we (Awaya Girtî) Guhortina Deré Aort û Asendon...

Emeliyatén sereke yên demeké,yén ku hemû kesé destnedayî,guhortina aorté ku yén hinek navenda di hatin kirin,édî bi pé birînén biçûk(3cm) té pékanîn.Taybetî piştî emelîyatén pé birînén bîçûk(girtî) tén kirin ji bo nexweşén ciwanan,başbûna nexweş dibe sedema kéfxweşîyé û vejena erénî.

15930 car a hat zindîkirin

Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

Her rojén derbas dibin teknolojîyé de péş ketin çé dibin. Beşa me ya tipe jî de li wek teknolojîyé guhortin çé dibin. Mînak, derîçekek dili a lajwerd 2,5 cm bi birîyek 3,5 cm de li nexweşé wéneyi hat xistin. Anî ku emelîyata dili a vekirî bi wé awayi bibe wek emelîyata girtî.

15451 car a hat zindîkirin

Emelîyata Endoskopîka Dili ya Bébirîn

14942 car a hat zindîkirin


Destlédan

Navnîşan:

TOBB ETÜ Hastanesi, Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara

Telefon:

+90 534 520 53 17 (Telegram)

E-poste:

ta@tayfunaybek.com

Réberîya dermankirin a navnetewî
Prof. Dr. Tayfun Aybek
Prof. Dr. Tayfun Aybek
Nişdarîya dil û rih

13 Mai,2001

Herz-operation Bei vollem Bewusstsein

13 Mai,2001
Herz-operation Bei vollem Bewusstsein
Prof. Dr. Tayfun Aybek
Prof. Dr. Tayfun Aybek
Nişdarîya dil û rih

Popular Health Magazine, December, 2006

Robotic Cardiac Surgery

Popular Health Magazine, December, 2006

Robotic Cardiac Surgery