Emelîyata Endoskopîka Dili ya Bébirîn Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2017-03-24 07:01:27
View Count: 18309

Emelîyata Endoskopîka Dili ya Bébirîn


Emelîyata Endoskopîka Dili ya Bébirîn

Bi Nexweşi re Hevpeyvîn (Nûçeya TRT, gulan 2010

Nexweşîya we çiye? Gilîyén we çawa destpékirin?

M.E. : Ez nézî salek berîya niha falinc (felç) bûm.Bi encama lékolînén bijîşken li Eskîşehîré nava dilemin de tümör heye.Hédî hédî rewşa min a falincé derbas bû lé bele sedema falinca min tümör héj nava min de bû û divé ku hatiba standin.Ji min re péşnîyara emelîyata dili a vekirî hat kirin.Bi tene bi vî awayi tümör dé bé derxistin hat rave kirin.Navé tümöré Myoxm e.Di nava çepa ziki de ye û di ger e.

Başe,we piştî biryara emelîyaté tû lékolîn kirin?

M.E.: Eré,biryar dan ne hésan bû lé bele divé ku ez emelîyat bibam.Li seri de min heskir lékolînan bikim.Lékolîné bikim,teknîk û teknolojîya herî nû kuderé be li wir emelîyat bim. Ne hésane,emelîyata dili ye. Bijîşkén kardîyologén eskîşehîré li enqeré de Doç.Dr. Tayfun AYBEK péşnîyar kirin.Bila saxbe wek ez çûm enqeré bijîşké min zehf alîkar bû.Emelîyata herî baş kir û dema herî néz de gihiştim tenduristîya xwe.

We di zanî dé emelîyatek çawa be?

M.E.: Eré,bijîşké min hemû tişt j imin re got. Min jî tene emelîyat derbaskirin fikirî,ez tu tişt dî ne fikir îm. Gotinén Doç. Dr. Tayfun Aybek ji min re ,’’Ezé te bi awaya girtî emelîyat bikim’’ bû. Wekî min çavén xwe vekirin min bawer çawén xwe nekirin. Êş a min tûne bû. Birîn zehf kém bû. Piştî 12 saetan rabûm ji pîya.Roja séyemîn çûm mala xwe.Heqé bijîşké xwe nikarim bidim.

Tûnebûna birîné ji bo we giring bû?

M.E.: Ji bo min ya girîng derbaskirina emelîyaté bû.Bi rastî jî min emelîyatén birînén normal dîtibûn.Niha ez di bejim başe ku ez bi wé awayé emelîyat bûm.Başe kum in ev nexweşxaneye jé girtîye.Min berîya niha zanîba ne dikevtim tengezarîyé.Mayîn a jîyana xwe wek ez neynûké di nérim,ez nizanim ku emelîyat bûme an na . Ji bo derûnîya mirovan pir başe.

Bijîşkire Hevpeyvîn;

Hûn di karin emelîyata we ji bo bréz M.E. kirî kûrtasî behs bikin?

Doç.Dr.Tayfun AYBEK; bitemamî endoskopik bû.Bé birîn bi du tîrikén endoskopik û qemereyé em kevtin nava qefesa singé wi.Me dil bi pé makîneya dil û mélaka rawestand.Heman deme de jî téra hemû lebata xwûn hat şandin.Wé pévajoyé de derfetén teknolojîya herî bilind hatin bi kar anîn.Tûmora nava dili de jî bi serketî hat derxistin.

Karén wé awayi çi ne?

Doç.Dr.Tayfun Aybek: Rîsk a enfeksîyona birîné tune ye,risk a enfeksiyona hestî tune ye. Li ser wé emelîyaté de baştir emelîyat tune ye. Îro emelîyata apandîsît an jî kîsika safrayé jî wusa té çékirin lé bele ev e emelîyata dili ye.


This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 18309 times.


Comments

Loading...