Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk? Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2017-03-24 07:02:43
View Count: 18286

Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

Her rojén derbas dibin teknolojîyé de péş ketin çé dibin. Beşa me ya tipe jî de li wek teknolojîyé guhortin çé dibin. Mînak, derîçekek dili a lajwerd 2,5 cm bi birîyek 3,5 cm de li nexweşé wéneyi hat xistin. Anî ku emelîyata dili a vekirî bi wé awayi bibe wek emelîyata girtî.

Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

Zehf birî her tim beşén nişdarî de ji bo nexweşa bûye tirs. Lé bele ji bo me nişdaran birî pir giringe.Taybeti nişdarîya dili de lebat dîtin,li ser lebata serwerî û rewşek nexweş de (Xwûnbûn) révebirin li ser zanyarîya nişdari ye.Bi salane Full Median Sternotomi (Bitemamî qefesa singi vekirin) ji bo me nişdarén dili,dema emeliyaté ji bo serwerîyé péwîst bû.Bi péşveçûnén teknolojîyé ve pirsgirîka nexweşa a birîyén mezin hédî hédî biçûk bûn. Pirsgirîk ne tene tirs bû,édî a ji bo nexweşa girîng estetîk e.

Emelîyatén dili yén demeké birîyén mezin édî wek wéneya tenişté hatîye nişandan bi birîyén biçûk tén çékirin. Li tirkîyé nexweşîya dili zehftir welatîyén me yén ciwan bandor dike. Jin an jî mér,yén ku deré dili wa hatiye guhortin birîyé di fikirin.Lé bele emelîyatén girtî yén ku birîyén biçûk hatin kirin ji bo piştî emelîyaté derûnîyek baş didin û éş gorî emeliyatén kevin kémtir dibe.Wek em di bejin Quality of Life ji bo piştî emelîyaté dibe zédekirina hémana wespa jiyané.

Hevkarén me jî bila bi zanin ku édî her tişt bi awaya péngav avétiné ré diçe. Ji ber wé ji derwe awayén kevnarî emelîyatén lawana nexweş péş digirin derketine holé. Wé beşe de ‘siwar buna tréné’ péwîste û zehftir péşketin dixwaze. Nişdarîya dili édi desten pispor deye,xwe peyt kirîye û gelek navendan bûye navdest.

Lé bele ev tişte jî divé bé zanîn ku encamén wi cûreyi emelîyata divé ku li gorî emelîyatén kevnari xirabtir nebe.We nebe Öfori demek néz de dé me bibe réya xirab…


This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 18286 times.


Comments

Loading...


Related Articles