Birînên Biçûk we (Awaya Girtî) Guhortina Deré Aort û Asendon Aort Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2017-03-24 07:05:06
View Count: 19269

Birînên Biçûk we (Awaya Girtî) Guhortina Deré Aort û Asendon Aort

Emeliyatén sereke yên demeké,yén ku hemû kesé destnedayî,guhortina aorté ku yén hinek navenda di hatin kirin,édî bi pé birînén biçûk(3cm) té pékanîn.Taybetî piştî emelîyatén pé birînén bîçûk(girtî) tén kirin ji bo nexweşén ciwanan,başbûna nexweş dibe sedema kéfxweşîyé û vejena erénî.

Birînên Biçûk we (Awaya Girtî) Guhortina Deré Aort û Asendon Aort

Nişdarîya dili mînîmal învazîf bi awaya belavbûyî welaté me de té bi kar anîn. Nişdarîya dil û rihan de péşîyé emelîyatén ‘’hésan’’ de bi pé birînén biçûk hatin destpékirin lé niha emeliyatén em di bejin mezin Aort Anevrizma jî hatin biçûk kirin. Wéneyé de birîna guhortina Deré Aort û Aort Anevrizma jinek nexweş té diyar kirin.

Emeliyatén birînén biçûk yén dili çi kas kém xwûnbûn,enfeksîyon û bé éş be jî karé ji bo nexweşa ya girîng pejirandina emelîyaté,bi erénî ketina emelîyaté û pişti dawîya emeliyaté ji berdewamîya wé derunîyé ye.

Taybetî %60 bûyeran de nexweşîyén dili yén ku héj zehf pirsgirîk tûne û mudaxeleyén nişdarî hatin kirin rewşa derûnî û nézîkbûna jiyana nexweşi bandor dike.Zehf caran ramanén péşîya emelîyatén mezin wek ‘’min tu gilî tune ne’’,’’ez çima ketim wé rewşé’’,’’li gorî min hewceyîya emelîyaté tune ye’’,’’ ma ez ew kas nexweşek giranim’’dema mengî xirab dike û ne baş in.Çi hale ji dema herî baş û mengî jî rewşa héj zehf gilî tûne ye.Péşîya ne téra kirina dili emeliyatén bi armanca parastina dili demek baş bé kirin hem bendewarîyén nexweş û hem jî wespén jîyana wî baş dike.

Taybetî emelîyatén birînén biçûk ji bo nexweşén civan té plankirin jî bo derûnîya baş û pejirandiné awa yek parastina péşî û paşîya emelîyaté ye.Ji bo nexweşek jinek 30 salîya xwe de (wek nexweşé wéneyé de)li gorî emelîyat bûn û bi şûna wé gerîyané birînek biçûk wek kespiké ye û pejirandina wé hesantir e.


This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 19269 times.


Comments

Loading...


Related Articles