Stent an Bypass Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2017-03-24 07:06:29
View Count: 17915

Stent an Bypass

Di nava rehên dil(qelp) de, bi vekirina rehên girtî borîyên lajwerd yên biderman û bê derman hene. Bi rêya rahnan û milan li nav rehên dilî tê cihkirin. Di vê gavê de piranî ne hewce ye ku narkoz bidine nexweşi.

Stent an Bypass

Stent çî ye?

Di nava rehên dil(qelp) de, bi vekirina rehên girtî borîyên lajwerd yên biderman û bê derman hene.

Stent çawa té néritandin?

Bi rêya rahnan û milan li nav rehên dilî tê cihkirin. Di vê gavê de piranî ne hewce ye ku narkoz bidine nexweşi.

Kar û Xusarén Stent?

Pévekirina stent gorî emelîyata bypass hésane û réjeya falincé kémtir e. Lé bele réjeya xitimîné bi derman be jî gorî bypassé zehftir e.

Bypass

Reha laşe té derxistin reha dili ve té dirûn û ji bo cihé teng dibe pire.Anestezîya gelanperî û xwedîkirina giran péwîste.Piranî bûyeran de qefesa singi té vekirin û dil girédana makîné we té sekinandin.Piştî Baypassé xitimandin gorî stenté kéme û réjeya sekinîna dili kém é. Lé bele réjeya falincé gorî stenté zehfe.

Pirsa gelek nexweşin dili baldar dike bi pé xebatek zanyarî té bersivandin.

Stent an Bypass17 welatén awrupa û dewleta emerîka encamén bypass û stentén 3075 nexweşin dili dan ber hev.Nexweşan de 1/3 li sere xebaté ji bo emelîyata bypassé hatin pejirandin.Nexweşén mayîn ji 900’an bypass 900’an jî stent hatin xistin.Ew hilbijartin tedafî bû û pajirandina nexweşa hat standin.

Encamén Çaxa Zû

Nexweşxaneyé de réjeya miriné ya stent (4,4) û bypass (3,5) nezî hev in. Lé bele rejéya falincé nézî hev nebûn.Piştî emeliyata bypass réjeya falincé %2,2,a stenté %0,6 ye.Sedema vé encamé emelîyata vekirî de bi kar anîna makîneya dil û mélak a hatîye nişandan.


Piştî 1 sal û 5 sal?

Nexweş 5 salan hatin şopandin. Encamén 3 salén péşîyé hatin nirxandin.Li gorî wan encama réjeya falinc û krîza dili gorî nexweşén stent hatin xistin nexweşén emelîyata baypass hatîye kirin kémtire. Taybetî mirovén awaya reha wi xerab bûyî an jî nexweşén diyabet û yén ku rehén wi xitimî zehftir kar di bînin. Nexweşén stent hatine xistin de réjeya miriné %8,nexweşén emelîyata bypass bûn %2,6 bû. Wekî din nexweşén stent hatine xistin de % 17,2,nexweşén emelîyata bypass bûn ji % 5 ji bo dermankirina dûyem serlédan kirin.

Ew xebata nişdar û kardiologén li awropé de yén herî baş biryardan a ji bo nexweşi hevkarî,şirîkatî û alîkari dixwaze. Ji bo nexweşén pir giran emelîyata bypass ji bo nexweşin sivik jî stent xistin ya herî baş e.Wek encam nexweşén tevlî wé xebaté bûn %76 pé emelîyata bypass dé kar bi bînin. %18 nexweş ji xwedî derfeta stent û emelîyata bypass e. %6 nexweş jî bi pé stent encama baş dest xistine. Emé nirxandinén encamén çaxa diréj bi hevre bi bînin

New England J Madecine, 3/200.


This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 17915 times.


Comments

Loading...