Patient from Nord IraqProf. Dr. Tayfun Aybek Çé bu: 2018-02-03 21:58:29
Hejmar a zindî kiriné: 4261

Patient from Nord IraqEw nivîs ji alîyé {Daysago} we hat nivîsandin û {görüntüleme sayısının} cara hat zindî kirin.


şirove yan

Té barkirin...