Tayfun AybekNişdarîya dil û rihNexweşîyén dili
Open Heart Surgery, Embolîya mélaki, Anevrîzmaya aort, Aortic Surgery, Tengayîya deré aort, Nexweşîyén deré aort, Replasmana deré aort, Ne têrê kirina deré aort, Kémasîya aort, Bé ahengîya dili, Girtina ASD / PFO, Atherosclerosis, Atrial fibrillation, atrial septal defect, Bypass, Vascular Surgery, Echocardîografî, Endovascular Treatment, infective endocarditis, EVAR, Tansîyona bilind, Nexweşîya deré dili, Cardiac Valvular Repair Surgery, Tengezar bûna dili, Koroner Anjîografî, Coronary Artery Bypass Grafting, Nexweşîya koronera arter, Coronary Surgery, Mîksoma, Nîşdarîya dili ya mînîmal învasîve, Tengayîya mîtral, Deré Mîtral, Mitral Valve Surgery, Prolapsusuya deré mîtral, Replasmana deré mîtral, Ne têrê kirina mîtral, Revoka paravalvular, Robotic Surgery, Carotid, TAVI, Împlantasyona derîçeya aortîc transcatheter, Transesophageal echocardvografî, Ne têrê kirina trîcuspîd, ventricular septal defect, Adult Cardiovascular Surgery, Embolîya mélaki, Anevrîzmaya aort, Tengayîya deré aort, Nexweşîyén deré aort, Replasmana deré aort, Ne têrê kirina deré aort, Kémasîya aort, Bé ahengîya dili, Girtina ASD / PFO, Atherosclerosis, Atrial fibrillation, atrial septal defect, Reqbuna riha, Echocardîografî, infective endocarditis, EVAR, Tansîyona bilind, Nexweşîya deré dili, Tengezar bûna dili, Koroner Anjîografî, Nexweşîya koronera arter, Mîksoma, Tengayîya mîtral, Deré Mîtral, Prolapsusuya deré mîtral, Ne têrê kirina mîtral, Revoka paravalvular, TAVI, Împlantasyona derîçeya aortîc transcatheter, Transesophageal echocardvografî, Ne têrê kirina trîcuspîd, ventricular septal defect,

Prof. Dr. Tayfun Aybek

Nişdarîya dil û rih

Mobîl: +90 534 520 5317
Cih de: +903122929891
Faqs: +90 312 284 5870
E-poste: ta@tayfunaybek.com

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
TOBB ETÜ Hastanesi, Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara

Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

Her rojén derbas dibin teknolojîyé de péş ketin çé dibin. Beşa me ya tipe jî de li wek teknolojîyé guhortin çé dibin. Mînak, derîçekek dili a lajwerd 2,5 cm bi birîyek 3,5 cm de li nexweşé wéneyi hat xistin. Anî ku emelîyata dili a vekirî bi wé awayi bibe wek emelîyata girtî.

12045 car a hat zindîkirin

Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

Her rojén derbas dibin teknolojîyé de péş ketin çé dibin. Beşa me ya tipe jî de li wek teknolojîyé guhortin çé dibin. Mînak, derîçekek dili a lajwerd 2,5 cm bi birîyek 3,5 cm de li nexweşé wéneyi hat xistin. Anî ku emelîyata dili a vekirî bi wé awayi bibe wek emelîyata girtî.

12045 car a hat zindîkirin

Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

Her rojén derbas dibin teknolojîyé de péş ketin çé dibin. Beşa me ya tipe jî de li wek teknolojîyé guhortin çé dibin. Mînak, derîçekek dili a lajwerd 2,5 cm bi birîyek 3,5 cm de li nexweşé wéneyi hat xistin. Anî ku emelîyata dili a vekirî bi wé awayi bibe wek emelîyata girtî.

12045 car a hat zindîkirin