mintiVision / HealthMonitor2  Nivîsar an

  Birînên Biçûk we (Awaya Girtî) Guhortina Deré Aort û Asendon...

  Emeliyatén sereke yên demeké,yén ku hemû kesé destnedayî,guhortina aorté ku yén hinek navenda di hatin kirin,édî bi pé birînén biçûk(3cm) té pékanîn.Taybetî piştî emelîyatén pé birînén bîçûk(girtî) tén kirin ji bo nexweşén ciwanan,başbûna nexweş dibe sedema kéfxweşîyé û vejena erénî.

  13944 car a hat zindîkirin

  Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

  Her rojén derbas dibin teknolojîyé de péş ketin çé dibin. Beşa me ya tipe jî de li wek teknolojîyé guhortin çé dibin. Mînak, derîçekek dili a lajwerd 2,5 cm bi birîyek 3,5 cm de li nexweşé wéneyi hat xistin. Anî ku emelîyata dili a vekirî bi wé awayi bibe wek emelîyata girtî.

  13937 car a hat zindîkirin

  Emelîyata Endoskopîka Dili ya Bébirîn

  13458 car a hat zindîkirin

  Stent an Bypass

  Di nava rehên dil(qelp) de, bi vekirina rehên girtî borîyên lajwerd yên biderman û bê derman hene. Bi rêya rahnan û milan li nav rehên dilî tê cihkirin. Di vê gavê de piranî ne hewce ye ku narkoz bidine nexweşi.

  12659 car a hat zindîkirin

  Patient from Nord Iraq

  5294 car a hat zindîkirin