Ji bo vé naveroké héj tu nivîsan ne hatin çékirin.